يه پارچ آب يخ درست کن


Send to Balatarin Share on FaceBook

نه ! ديگر مزه نمي داد . ديگر توي حوض کوچک وسط حياط , گيج بازي ماهي ها شدن کيف نداشت. ديگر شب هاي طولاني تابستان روي پشت بام خوابيدن و بر سر آن تخت شکستني با داداش مامان کَل کَل کردن , لطفي نداشت. ديگر نشستن توي آن فرغون قديمي و گوش دادن به صداي ساييده شدن چرخ کهنه اش , آنقدر ها هم شيرين نبود. و کولي گرفتن از بازنده هاي بازي چقدر بي مزه بود . توي آن گرما ديگر فقط دوست داشتيم بنشينيم توي اتاق و زير کولر کهنه که صداي عرعرش صبح تا شب توي گوشمان بود , کتاب بخوانيم و تخمه بشکنيم , گهگاه سر بلند کنيم و متلکي بار همديگر کنيم يا خرده فرمايشي که مثلاً ** يه پارچ آب يخ درست کن ** يا ** برو سر کوچه بستني بخر ** و … آخر هم يک روز يکي يادش برود دکمه ي کولر عر عرو را بزند آن هم بسوزد و برود پي کارش. بعد هم هر چه التماس و فغان که (( آي! از گرما مرديم )) , خبري از يک پنکه هم نشود تا چشممان کور که حواسمان را جمع کنيم ….

حالا همه لم مي دهند روي صندلي هاي چرخدار و زير کولر هاي گازي , هي غر مي زنند : (( اَه , اَه , هک شدم )). و بعد هي دکمه ي رايانه ي مبارکشان را تند تند فشار مي دهند تا مگر فرجي بشود . يادشان رفته از صبح تا غروب چت کرده اند و چشمهايشان بابا قوري شده و يادشان رفته که مادر بيچاره از عصر داد زده : (( برين دو تا نون بگيرين )) و يادشان رفته پول اشتراک يک ماهه ي اينترنت حضرتشان از خرج يک سال تحصيلي ما هم بالا زده. و يادشان رفته که ما دستمان افتاد آنقدر با بادبزن هاي دستي خودمان را خنک کرديم و حالا چقدر دلمان خنک مي شود که يک روز کابل کولر گازي شان داغ کند و بترکد و ما از خنده بترکيم و آنها هي عرق بريزند . اما کابل کولر بدبخت اين حرفها سرش نمي شود و کولر محترم گازي , بي هيچ صروصدايي به کارش ادامه مي دهد و رايانه محترم هم هي سرويس مي دهد و هَک و هَک ( و چَک هم حتي ) فايده اي به حال دل سوخته ي ما ندارد !

www.Sanandaj.Net
SanandajNet Forum

نا امیدان که فلک ساغر ایشان بشکست…

سپتامبر 15, 2014 – 5:16 ب.ظ

[caption id="attachment_1736" align="aligncenter" width="500"] چو ببینند رخ ما طرب از سر گیرند.[/caption]

The End

سپتامبر 13, 2014 – 8:58 ق.ظ

This is the end Beautiful friend This is the end My only friend, the end Of our elaborate plans, the end Of everything that stands, the end No safety or surprise, the end I'll never look into ...

Such is life

آگوست 19, 2014 – 1:53 ق.ظ

MASH

آگوست 7, 2014 – 4:36 ق.ظ

Hawkeye: War isn't Hell. War is war, and Hell is Hell. And of the two, war is a lot worse Father Mulcahy: How do you figure, Hawkeye Hawkeye: Easy, Father. Tell me, ...

When my wife compliments my biceps

جولای 20, 2014 – 9:01 ب.ظ

That’s all folks

جولای 13, 2014 – 10:20 ب.ظ

GERMANY 1 - 0 ARGENTINA

Goodbye Robben and thank you for the magic

جولای 13, 2014 – 12:54 ق.ظ

جشنواره گل

جولای 8, 2014 – 9:58 ب.ظ

  یک دو سه چهار پنج شش هفت --- یک  

دوشنبه

جولای 7, 2014 – 9:36 ب.ظ

آخ اگه بارون بزنه...  

کردستان دات کامپروانه این عصریم، از مهلکه می‌‌ترسیم
چون شمع خطر دارد، رفتیم سر فانوس

تردستی هر مرغی در باغ وطن سهل است
گو آتش غربت را بی‌ کار کند ققنوس

ای‌ سایه از این بازی یک پرده دیگر ماند
بنشین و تماشا کن، برخیز و بگو افسوس
یافتن مطالب :